26 oktober 2015 Claire Heijmans

BeweegABC waakt met leerlingvolgsysteem over kinderen

BeweegABC is ontstaan uit het sport- en beweegbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en uit de behoefte om bestaande expertise te bundelen, zodat verschillende partners de basis-beweegvaardigheid van kinderen kunnen identificeren. Ook  de vraag naar een instrument dat de effecten van het gevoerde sportbeleid kan meten en de wens om in de basis kinderen centraal te stellen en over hen te kunnen waken, heeft bijgedragen aan het ontstaan van BeweegABC. MarketingXpress is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de website en het landelijke leerlingvolgsysteem. 

BeweegABC is een online leerlingvolgsysteem voor basisbeweegvaardigheid in de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Het systeem biedt zowel een beweegtoets aan die de sport- en beweegvaardigheden van de basisschooljeugd meet, als de mogelijkheid om kinderen over een langere periode te volgen. BeweegABC bestaat uit verschillende testprogramma’s:

 • Beweeg A is voor groep 1 en2 en richt zich op motorische vaardigheden;
 • Beweeg B is voor groep 3 t/m 5 en richt zich op beweeg- en sportvaardigheden;
 • Beweeg C is voor groep 6 t/m 8 en richt zich eveneens op beweeg- en sportvaardigheden;
 • Er zijn protocollen voor het afnemen van fysiologische en zwemvaardigheden testen.

Verbindingsplatform
In MarketingXpress vond Vereniging Sport en Gemeenten de perfecte partner om BeweegABC op te zetten. MarketingXpress hield zowel rekening met de behoefte aan een aanvullend systeem om de motoriek van sport- en beweegvaardigheden van kinderen te kunnen monitoren, als de behoefte aan een instrument om toezicht te kunnen houden op de lokale sporteffecten. Hierdoor kunnen:

 • vakleerkrachten – bij een (negatieve) afwijking op de testresultaten – vroegtijdig het kind doorverwijzen naar deskundigen;
 • gemeenten hun sportbeleid vroegtijdig bijsturen en hun subsidiebeleid aanpassen;
 • er bij kinderen vroegtijdig achterstanden worden achterhaald, waar vervolgens op kan worden bijgestuurd; zo kunnen kinderen een gezond(er) leven leiden;
 • er bij kinderen ook positieve afwijkingen worden geconstateerd, als een kind talentvol blijkt te zijn; het sportadvies kan vervolgens worden geïmplementeerd.

Klikkaart Beweegabc

 

Basisscholen en organisaties door heel Nederland

Verspreid over heel Nederland zijn scholen te vinden die gebruikmaken van het BeweegABC. Zo hebben er in Amsterdam 290 scholen de zwemvaardigheid van kinderen getest, gevolgd door Rotterdam met 225 scholen (bron). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2014 een klikkaart aangeboden die aantoont hoeveel scholen er hebben deelgenomen. Naast scholen zijn er ook verschillende organisaties betrokken geweest binnen “BeweegABC’’ die als klankbord hebben gediend.

Voordelen
Met het landelijke leerlingvolgsysteem van BeweegABC kan de gemeente:

 • op basis van de resultaten de focus leggen op zogenoemde aandachts- of krachtwijken;
 • zich met landelijke cijfers vergelijken; (Via een gemeenteaccount kunnen ook de resultaten van scholen met elkaar vergeleken worden. Op die manier kunnen er scholenclusters gemaakt worden per wijk.)
 • aan de hand van de resultaten de inzet van extra sport- en beweegactiviteiten per school bepalen;
 • zich richten op verschillende actiepunten, zoals:
  • het onderbouwen van de (extra) inzet van combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten;
  • het verzamelen van gegevens over de motoriek van de jeugd en het aantonen van eventuele achterstanden;
  • het (bij)sturen van (gevoerde )beleid op wijk- en schoolniveau;
  • een onderbouwde agendavorming binnen de beleidscyclus.

Met het landelijke leerlingvolgsysteem van BeweegABC kunnen vakleerkrachten:

 • gratis en flexibel testen inzetten en uitvoeren; (Testjes kunnen verdeeld worden over meerdere lessen. Ook kunnen vakleerkrachten ervoor kiezen om maar één testprogramma te volgen.)
 • binnen een handomdraai de resultaten online invoeren;
 • de resultaten vergelijken met de norm/het gemiddelde (per oefening ) en met voorgaande jaren; (Ook is er een grafisch overzicht beschikbaar. Dit overzicht toont aan hoe er per test is gescoord ten opzichte van de landelijke gegevens. Dit kan op individueel, school- en groepsniveau worden geselecteerd.)
 • bijdragen aan een gezonde en sportieve leefstijl onder basisschoolleerlingen; (De vakleerkracht kan het kind en de ouders adviseren over de verbetering van vaardigheden.)
 • hun lesprogramma afstemmen op de resultaten;
 • beter evalueren wat de kwaliteit van het onderwijs is dat zij bieden;
 • ook gebruikmaken van de volgende middelen:
  • gebruikershandleiding;
  • voorbeeldcases;
  • protocollen voor het afnemen van fysiologische testen;
  • diploma’s;
  • leefstijlvragenlijsten;filmpjes, factsheets en andere educatieve items.

Ben je betrokken bij het welzijn van het kind, als professional of wellicht als ouder? En wil je meer informatie over wat MarketingXpress op dit vlak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de Marketing Helpdesk (0180 – 44 22 99). Onze specialisten staan paraat om al je vragen rondom het systeem te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

AL 15 JAAR HET MEEST GEAVANCEERDE PARTNER RELATIONSHIP MANAGEMENT PLATFORM