Privacyverklaring MarketingXpress

Versie 0.1 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 april 2020.


In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en hoe daarmee omgegaan wordt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.


De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door MarketingXpress, neem dan gerust contact op!


Maarten Elsenaar, CEO – MarketingXpress
privacy@marketingxpress.net |+31 (0)10 311 0 1131. MarketingXpress

Je leest op dit moment de privacyverklaring van MarketingXpress. MarketingXpress is een marketingbureau dat zich richt op verbeteren van marketing en salesresultaat bij channelorganisaties.


Hiervoor stellen wij onze opdrachtgever en hun gebruikers in staat om in een beveiligde omgeving (samen) te werken aan het creëren van communicatieuitingen en te ondersteunen bij eventuele productie en/of (online) distributie van deze middelen. Waar mogelijk geeft het platform inzicht in het effect en resultaat hiervan.2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens opgeslagen in MarketingXpress. Deze worden hieronder toegelicht.


Het versturen van digitale nieuwsbrieven
MarketingXpress kan namens haar opdrachtgever via e-mail nieuwsbrieven sturen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden toegevoegd en opgeslagen in de database van MarketingXpress.


Het versturen van geprinte nieuwsbrieven
MarketingXpress kan namens haar opdrachtgever geprinte nieuwsbrieven versturen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en postgegevens worden toegevoegd en opgeslagen in de database van MarketingXpress


Het registreren van persoonsgegevens en voorkeuren
MarketingXpress kan namens haar opdrachtgever formulieren op het internet publiceren waarbij je persoonlijke gegevens kunt registreren in relatie tot de dienst die je afneemt of informatie over wenst. Deze gegevens worden toegevoegd en opgeslagen in de database van MarketingXpress


Analytics
De software van MarketingXpress registreert voor de digitale middelen het gebruik om de communicatie-uitingen te kunnen verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met onze opdrachtgever.3. Ontvangers

De gegevens die MarketingXpress verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Sendgrid
De e-mails uit het platform worden verzonden met behulp van Sendgrid. Dit is een dienst die MarketingXpress inkoopt om op een veilige en betrouwbare manier e-mails te kunnen sturen. Sendgrid slaat jouw persoonsgegevens niet op.


02. Transip
De website en back-ups van het platform worden gehost bij Transip. Je persoonlijke gegevens binnen het MarketingXpress platform zijn op de servers van Transip opgeslagen.4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door MarketingXpress, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


01. Het versturen van digitale of geprinte nieuwsbrieven
De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven, contact op te nemen met onze opdrachtgever of door een mail te sturen naar privacy@marketingxpress.net.


02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met MarketingXpress via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.


03. Analytics
De rapportagegegevens die door ons platform verzameld worden, worden standaard na 1 jaar geanonimiseerd. Dit betekend dat na deze tijd niet meer te herleiden is welke rapportagegegevens bij jou horen.5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door MarketingXpress of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar jou. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van MarketingXpress privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van MarketingXpress ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.6. Jouw rechten


01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij MarketingXpress vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met MarketingXpress. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door MarketingXpress. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.


03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij MarketingXpress opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MarketingXpress al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.


04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij MarketingXpress vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.


05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MarketingXpress niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.


06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat MarketingXpress jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@marketingxpress.net onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.7. Plichten

MarketingXpress verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten via e-mail of print. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MarketingXpress de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met MarketingXpress met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

MarketingXpress behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MarketingXpress dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MarketingXpress te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

privacy@marketingxpress.net |+31 (0)10 311 0 113